Resolució de la Generalitat sobre els comptadors per autoconsum

Avui em sento com David davant Goliat. Hem aconseguit una petita (què dic petita, gran!) victòria davant d’Endesa:

L’aprovació del RD900/2015 que regula l’autoconsum elèctric va ser molt polèmica, perquè introduïa el famós ‘impost al sol’. També la seva aplicació està sent molt polèmica. Com hem anat explicant en anteriors escrits (veure exemple aquí) i en jornades del sector, queden molts dubtes tècnics i operatius per resoldre. Segurament la polèmica més viva i que preocupa més als instal·ladors és la del nou sistema de comptadors que cal implementar, perquè pot comportar un sobrecost important de la instal·lació.

Fa uns dies vaig presentar en el Grup de Treball de Balanç Net i Autoconsum que coordina Solartys i el CEEC, un cas d’autoconsum fotovoltaic, en el qual vam presentar l’estat dels tràmits d’adaptació d’una instal·lació que tenim a la nau d’Artés (podeu consultar la presentació aquí). Endesa ens reclamava una instal·lació de comptador que consideràvem totalment injusta i abusiva, i això ens va dur a presentar una reclamació davant de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMiSI).

Doncs bé, finalment, 7 setmanes després de presentar la reclamació, la DGEMiSI ha emès una resolució que (atenció!) ens dóna la raó en tots els nostres punts. La podeu consultar aquí.

La resolució ens confirmaria el següent:

  1. Que podem ubicar el comptador a dins de la nau, complint amb el que estableix la ITC-BT-16, i no segons les normes particulars d’Endesa, que ens obligaven a instal·lar-lo al punt frontera, al costat del comptador existent. La resolució recorda que és una instal·lació “en xarxa interior”, i que segons el RD, ha d’estar “en el punt més proper possible al frontera”, no “en el punt frontera”, com pretenia Endesa.
  2. El comptador de generació pot ser monofàsic, tot i que el de consum de la nau sigui trifàsic. Endesa ens exigia que fos trifàsic.
  3. El comptador de generació no té perquè ser una TMF. L’envoltant del comptador podrà ser segons estableix la ITC-BT-16, i no segons la norma particular d’Endesa, que ens obligava a que fos una TMF (molt més gran i costosa).
  4. El comptador de generació podrà ser de tipus CERM-1, amb telegestió i telemesura (que no entenem perquè Endesa no acceptava).

Crec que és important compartir aquesta resolució amb el sector. Si es confirma aquesta resolució (Endesa té ara un mes per presentació un recurs) serà un precedent molt valuós, que ha de permetre facilitar i aplanar el camí per altres instal·lacions.

Sovint les enginyeries i instal·ladores ens desesperem davant les respostes i exigències de les distribuïdores, i acostumem a pensar que el que diuen va a missa. Que ells marquen les regles del joc. Doncs no. Hem de lluitar per defensar els nostres interessos, i imposar el sentit comú. No podem permetre que aquest RD, que ja de per si és injust i abusiu, sigui encara més feixuc d’implementar, només perquè les distribuïdores tenen la seva inèrcia. Us animo a presentar reclamacions en tots els casos d’abús de les distribuïdores, i a compartir-ne les resolucions que se’n derivin. Mentre no tornem a tenir temps millors en la política d’aquest país, és el que ens queda: lluitar per fer possibles les instal·lacions.

A reveure,

 

 

One thought on “Resolució de la Generalitat sobre els comptadors per autoconsum

  1. Joan Pujolar

    Felicitats, recordo que ens en vares parlar a Sabadell i m’en alegro molt perquè entenc l’importancia d’aquesta decisió.

Comments are closed.