Avís Legal

Autoconsum és una marca comercial de Sud energies renovables, S.L..

 

Sud energies renovables, S.L., amb CIF/NIF núm.: B63967640 i adreça a: c/ Adjutori Roma, 25 Pol. Ind. El Soler 08279 Avinyó, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines web de: https://autoconsum.cat/ .

Amb els límits establerts a la llei, Sud energies renovables, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i la informació no vinculen a Sud energies renovables, S.L. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Sud energies renovables, S.L. poden contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts que la empresa no pot controlar. Per tant, Sud energies renovables, S.L. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, les imatges, els sons, les animacions, el programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Sud energies renovables, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de comptar amb el consentiment exprés de Sud energies renovables, S.L..

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Sud energies renovables, S.L. ofereix a través del lloc web, heu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació de aquestes dades us informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Sud energies renovables, S.L. per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web

Us informem també que tindreu la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: info@sud.cat o a l’adreça: c/ Adjutori Roma, 25 Pol. Ind. El Soler 08279 Avinyó.