De la mateixa manera que els primers organismes del nostre planeta habitaven les mars i van evolucionar durant l'eó arcaic per a adaptar-se al medi terrestre, en una sort de procés invers, la tecnologia #solarfotovoltaica s'està desenvolupant per a poblar les...